Οδηγός …

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Υψηλοί Άνεμοι –Άνεμος ή ελαφρύ αεράκι είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη μεταβλητή όταν προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα άνετο σύστημα
    εξωτερικής ή εστιασμένης θέρμανσης. Η χρήση φραγμάτων όπως κουρτίνες για τον αέρα συνίστανται όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Ύψος Τοποθέτησης – Παραδοσιακά, η εξωτερική ή εστιασμένη θέρμανση απαιτεί όπως ο εξοπλισμός τοποθετείται χαμηλά ή τουλάχιστον κοντά στους ανθρώπους. Τοποθετώντας τον εξοπλισμό σε χαμηλό ύψος μπορεί να συνεπάγει λιγότερη κάλυψη, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει μεγαλύτερη εστίαση στην επιθυμητή περιοχή. Το τελικό ύψος τοποθέτησης της θέρμανσης θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιθημητά από
    τον καταναλωτή αποτελέσματα.
  • Προσδοκίες Καταναλωτή – Ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή, περισσότερες ή λιγότερες θερμάνσεις μπορεί να είναι απαραίτητες στην κάθε ζητούμενη εφαρμογή. Υπάρχει αναφορικά με το κατάλληλο μέγεθος μιας εξωτερικής θέρμανσης μια λύση του τύπου “ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα”, η οποία ωστόσο είναι σπάνια στην εφαρμογή. Μερικοί καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν την μέγιστη άνεση σε ακραίες συνθήκες, ενώ άλλοι να επιθυμήσουν τη ζέστη για σύντομες περιόδους έκθεσης όπως είναι οι ξεχωριστοί χώροι καπνιστών

Product Data GR

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

data GR